Welkom

Onderlinge begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA  Denekamp is een coöperatieve vereniging, opgericht 21 december 1929 , stelt zich ten doel begrafenissen, crematies en uitvaarten van leden EN heeft tevens ten doel om ten behoeve van haar leden op onderlinge grondslag een bijdrage te verstrekken in de kosten van de begrafenis c.q. crematie.

Dit kan door middel van geldelijke vergoedingen alsmede door verstrekken van diensten of dekking van gemaakte kosten.

Onze vereniging heeft geen winstoogmerk. Wij verzorgen een betaalbare begrafenis of crematie voor iedereen. Wilt u informatie over de kosten van een begrafenis of crematie? Neem dan gerust contact met ons op.

Helpt Elkander is niet verbonden aan een verzekeringsmaatschappij. Sommige verzekeraars willen u doen geloven dat u hen moet bellen.  Als u elders bent bijverzekerd,  bent u niet verplicht om gebruik te maken van de (door de verzekeraar voorgestelde) uitvaartorganisatie.

 

Copyright (c) 2014 Helpt Elkander-WA.    Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend