Jaarverslag 2011

Ledenvergadering 2011 onderlinge begrafenisvereniging
“Helpt Elkander WA”.

Op donderdag 19 mei j.l, heeft de vereniging haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden bij “De Schout” te Denekamp.
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom. Het jaarverslag van vorig jaar, dat door de secretaris werd voorgelezen, kreeg de goedkeuring van de aanwezigen.
Het financiële verslag, dat door de penningmeester, de heer A. van Garderen van toelichting werd voorzien, werd akkoord bevonden. Ook gaf de hij toelichting op het actuarisverslag.
Conform de verhoging van de uitkeringen en het verslag van de actuaris, zal de contributie per 01.07.2011 worden verhoogd. Dit besluit werd door de aanwezigen unaniem goedgekeurd.

De heer A.H.J. Schutte werd voorgedragen als nieuw bestuurslid om in het bestuur plaats te nemen. Hij werd unaniem gekozen door de aanwezigen om zitting te nemen in het bestuur.
De dames R. Bloemen en G. Schutte waren beide verkiesbaar. Zij werden opnieuw unaniem gekozen als bestuursleden en zullen de komende 3 jaar zitting nemen in het bestuur.

De heer Yul Zengerink werd voorgesteld om de kascontrole het komende jaar bij uitzondering verder voort te zetten, normaal zou na het 3e jaar automatisch het einde vd looptijd betekenen.
Alle aanwezigen stemden hiermee in. Geen van de aanwezigen stelde zich verder beschikbaar om zitting te nemen in de kascontrole commissie, er werd besloten dat het bestuur daarom zelf op zoek moet voor verdere invulling van de commissie.

Een van de aanwezigen vroeg informatie over het beschikbaar stellen van zijn lichaam aan de wetenschap bij overlijden. Hij wilde weten wat de consequenties voor zijn verzekering zijn. Hem werd toegezegd de gevraagde informatie op te sturen.
De voorzitter sloot vervolgens het officiële deel van de vergadering.
Door omstandigheden kon het geplande tweede deel, waarin de heer Luttikhuis een presentatie zou geven over het balsemen van overledenen en hoe te handelen bij een sterfgeval in het buitenland, niet doorgaan.
Deze presentatie zal bij de volgende ledenvergadering worden behandeld.
De voorzitter bedankte iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenste iedereen wel thuis.

Dit bericht is geplaatst in jaarverslagen. Bookmark de permalink.