Verslag extra ledenvergadering 2014

Verslag ledenvergadering Helpt Elkander
vrijdag 7 februari 2014, 20.00 uur
Kulturhus Denekamp

Na een inleiding van de voorzitter volgde een uitleg van de vice-voorzitter, over de situatie, de ondernomen acties van het bestuur en de stand van zaken tot dan toe met betrekking tot de verduistering van de verenigingsgelden. Aan de hand van de gegevens die tot nu toe achterhaald konden worden, gaf de waarnemend penningmeester uitleg over de financiële stand van zaken van de vereniging, de manier waarop de fraude en had plaatsgevonden en het totale bedrag dat verduisterd is.

Daarna kregen de aanwezige leden de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Veel kritische vragen werden gesteld over het feit dat de penningmeester zo veel en zo lang ongemerkt te werk heeft kunnen gaan. Een paar leden stelden, dat het bestuur hiervoor aansprakelijk moest worden gesteld. Ook het ontbreken van kascontrole kwam ter sprake en dat zich hiervoor nooit leden beschikbaar hebben wilden stellen. Daarnaast werd het handelen van het bestuur na ontdekking van de verduistering kritisch besproken.

Omdat er door enkele leden werd gesproken over nalatigheid van het bestuur, werd besloten tot een stemming onder de leden of men nog vertrouwen had in het voltallige bestuur. Het grote merendeel van de aanwezige leden stemde positief en daarop heeft het bestuur aangegeven de taken verder te zullen vervullen en naar beste kunnen om de schade zo veel mogelijk te beperken en het ontvreemde geld terug te vorderen bij de (gevluchte) penningmeester.

De financiële recherche, die op haar eigen verzoek ook op deze bijeenkomst aanwezig was, verduidelijkte daarna nog enkele punten.

Aan het eind van de vergadering volgde een unanieme stemming van de leden om de penningmeester als lid en bestuurslid te royeren.

Dit bericht is geplaatst in jaarverslagen. Bookmark de permalink.