Bestuur

Voorzitter
A.H.J. Schutte
Penningmeester
I. Rondhuis
Secretaris 
B. van Tongeren
Vice-voorzitter
M.G.D. Bloemen
Ledenadministratie
G.G.H. Schutte
Lid
J. Broekhuis
  Kascommissie en ondersteuning.

P. den Ouden,  E. Bodde,                P. Leusman  N. Ekkelboom