Lidmaatschap

Wetswijziging bij stilzwijgende verlenging en opzeggen van abonnementen sinds 1 december 2011.

De contributie die u per kwartaal betaalt is jaarlijks opzegbaar. Wij willen u vriendelijk verzoeken, mocht u uw lidmaatschap willen beëindigen, dit voor het einde van het kalenderjaar aan ons door te geven. Dit kan schriftelijk t.a.v. Ledenadministratie Helpt Elkander-WA Postbus 45 7590 AA Denekamp of via de mail: info@helptelkander-wa.nl

Uw recht op uitkering bij overlijden komt hierbij te vervallen. Reeds eerder betaalde contributiegelden worden nimmer uitgekeerd.