Over ons

Doelstelling.
De vereniging, opgericht 21 december 1929 , stelt zich ten doel begrafenissen, crematies en uitvaarten van leden EN heeft tevens ten doel om ten behoeve van haar leden op onderlinge grondslag een bijdrage te verstrekken in de kosten van de begrafenis c.q. crematie.
Dit kan door middel van geldelijke vergoedingen alsmede door verstrekken van diensten of dekking van gemaakte kosten.

Reglement.
De door de vereniging uitgevoerde verzekering wordt geregeld in het daartoe afzonderlijk vastgestelde verzekeringsreglement. U kunt een exemplaar opvragen bij het secretariaat van de vereniging.

Enkele voordelen op een rij.
Door gezamenlijk diensten in te kopen, komt het hierdoor gemaakte voordeel ten goede aan de leden.
Een uitgebreid pakket van diensten en vergoedingen, bij een laag tarief. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door te werken met vrijwilligers.
Eenvoudige aanmelding door middel het aanmeldingsformulier. (Ook voor gezinnen)
Wij zijn een plaatselijke vereniging met een persoonlijke benadering, ongeacht uw levensbeschouwing.
Omdat we een vereniging zijn, hebt u als lid inspraak in het geboden dienstenpakket.
Professionele uitvoering van uw uitvaart door Uitvaartzorg Luttikhuis/Yarden telefoon 0541-354665.

Contributie.
Door de contributie kunnen de kosten worden betaald die de vereniging maakt bij het uitvoeren van haar werk. Deze contributie is GEEN verzekeringspremie. Kortingen die de vereniging heeft bedongen bij de leverancier komen ten goede van de nabestaanden.
Uitvaartverzorging:
Volgens art. 4, lid 1 van het Huishoudelijk Reglement dienen de uitvaarten verzorgd te worden door
Uitvaartzorg Yarden (tel. 074 291 3231)
Ondanks dat het bestuur hier meermaals op geattendeerd heeft, blijken er toch nog uitvaarten te worden gedaan door andere ondernemingen dan Uitvaartzorg Luttikhuis
Indien u toch kiest voor een andere uitvaartonderneming, dan moeten wij u erop wijzen dat u duurder uit bent! Dit kan een prijsverschil van ongeveer € 600,00 tot € 900,00 per uitvaart betekenen.
U profiteert dan namelijk niet van de gemaakte prijsafspraken tussen onze vereniging en Uitvaartzorg Luttikhuis/Yarden (zie art. 4, lid 2 van ons Huishoudelijk Reglement).
Wij willen u er op attenderen, dat waar u ook woonachtig bent, u bij een sterfgeval van een lid van onze vereniging altijd Uitvaartzorg Yarden (tel. 074 291 3231) moet berichten, zodat Uitvaartzorg Yarden de uitvaart kan verzorgen en uw nabestaanden niet te veel betalen.
Indien de uitvaart niet door Uitvaartzorg Luttikhuis/Yarden kan worden verzorgd, zal er contact door hen worden opgenomen met een uitvaartonderneming in de betreffende regio, zodat de uitvoering en kwaliteit van de uitvaart voor 100% gewaarborgd blijft en u de rechtmatige vergoedingen ontvangt (zie art. 4, lid 1 van ons Huishoudelijk Reglement).