Jaarverslagen

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Daar in de jaarverslagen van Helpt Elkander namen worden genoemd zijn deze verwijderd.

Jaarverslag 2023 2e vergadering i.v.m overname

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

jaarverslag 2019

jaarverslag 2018(AVG)

jaarverslag 2017(AVG)

Jaarverslag 2016(AVG)