Jaarverslagen

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Daar in de jaarverslagen van Helpt Elkander namen worden genoemd is besloten de verslagen van de site te halen.

Indien leden een jaarverslag wil inzien zal deze op aanvraag (met melding welk jaartal) worden toegemaild.