Veel gestelde vragen

Wat is het verschil tussen een uitvaartvereniging en een uitvaartondernemer ?
Het woord vereniging geeft al aan dat het om een lidmaatschap gaat.
Een vereniging verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk.Een uitvaartondernemer verzorgt uitvaarten met het doel winst te maken. Deze insteek is wezenlijk anders.

Wat is het voordeel van lidmaatschap van een begrafenisvereniging ?
De kosten van de vereniging zijn laag, omdat het voor een groot gedeelte een vrijwilligers organisatie is met eigen voorzieningen.
Het doel van de vereniging is het verzorgen van een begrafenis of crematie waarbij geen winst wordt gemaakt. Daardoor is de contributie laag in verhouding tot het voorzieningen pakket dat elk lid ervoor terugkrijgt.

Moet ik me als lid ook actief inzetten voor de vereniging ?
U bent tot niets verplicht, maar extra ondersteuning is uiteraard altijd welkom.
Die bijdrage kan zeer divers zijn, bv bestuurlijke taken. Voor meer informatie kunt u kontact opnemen met de penningmeester.

Ik woon in een andere woonplaats. Kan ik toch lid worden ?
Ja ongeacht de woonplaats kunt u lid worden van onze vereniging.

Ik ga verhuizen. Kan ik lid blijven ?
Ja, dat kan altijd. Adres wijzigingen moeten altijd worden doorgegeven aan de ledenadministratie dit kan schriftelijk of via de mail.

Ik heb al een begrafenis/uitvaartverzekering. Is lidmaatschap van een begrafenisvereniging toch verstandig ?
Dat is afhankelijk van de aard van uw begrafenisverzekering Indien u een verzekering heeft met een uit te keren bedrag, is het zeker de moeite waard om lid te worden van de begrafenisvereniging. Indien u een verzekering heeft waarbij uw begrafenis of crematie geregeld wordt, is het afhankelijk of er een uit te keren bedrag bij zit. Vragen hierover kan u stellen aan de penningmeester.(Er zijn landelijke uitvaartverzekering die in hun polis hebben opgenomen dat de opbaring bij voorkeur plaats vindt in hun eigen mortuarium, maakt men hier geen gebruik van dan wordt er vaak een minimale financiele bijdrage gedaan)

Moet ik me (naast lidmaatschap van de begrafenisvereniging) bijverzekeren ?
Er kunnen, afhankelijk van de invulling (en dus uw wensen) van de begrafenis of crematie, bijkomende kosten zijn die buiten het ‘pakket’ van het lidmaatschap van de begrafenisvereniging vallen.

Bijkomende kosten kunnen ontstaan door keuze van de grafsteen, het type graf, advertentiekosten (in landelijke dagbladen) etc. De hoogte van deze bijkomende kosten varieert ongeveer tussen de euro; 1500 en euro; 6000. Afhankelijk van uw keuze voor de invulling van de begrafenis, kunt u aanvullend een begrafenisverzekering nemen die een bedrag uitkeert bij overlijden.

Als ik bijkomende kosten van mijn uitvaart zelf kan betalen, waarom heb ik dan toch een uitvaartverzekering nodig ?
Sluit u een uitvaartverzekering dan weet u zeker dat uw nabestaanden niet voor onvoorziene gebeurtenissen komen te staan. Zij hoeven zich niet te bekommeren om de kosten

Kost een crematie meer dan een begrafenis ?
Over het algemeen niet. Bij een crematie heeft u immers de vaak hoge kosten van een graf niet. Wat veel mensen niet weten, is dat u ook bij een crematie kosten heeft voor een kist, de opbaring, de kerkdienst, het condoleancebezoek, rouwkaarten, advertenties, de urn, asverstrooiing, etc. In beide gevallen hangen de kosten natuurlijk af van uw persoonlijke wensen.

Ik heb kinderen. Kunnen die ook lid worden ?
Ja zie artikel 2 van ons reglement.

Ik wordt 18 jaar kan ik ook lid blijven als ik elders ga wonen of studeren?
Ja zeker het is zelfs verstandiger om lid te blijven.

Kan ook iemand van 72 jaar zich nog verzekeren?
Vaak wordt aangegeven dat oudere mensen zich vanwege hun leeftijd of gezondheid niet meer kunnen verzekeren. Toch is dit niet helemaal waar. Er kan namelijk een depositofonds of koopsomstorting via een verzekeringsmaatschappij afgesloten worden. Hierin wordt een bedrag gestort waarvan de uitvaart wordt betaald. Over deze storting ontvangt u elk jaar een rentevergoeding. Het bedrag kan in een keer gestort worden of in termijnen. Vraag uw uitvaartondernemer naar de mogelijkheden

Ik ben niet godsdienstig, kan ik toch lid worden ?
Ja, de vereniging regelt de begrafenis of crematie voor de leden ongeacht hun geloofsovertuiging.

Kan ik mijn uitvaart van te voren helemaal zelf regelen ?
Ja, tot in detail. Op de persoonlijk wensenlijst die u op deze site vindt kunt u alles vastleggen. Of u bijvoorbeeld begraven of gecremeerd wilt worden. Wat voor kist u wilt, wat voor muziek u wenst. U bewaart deze gegevens bij uw belangrijkste papieren. In geval van overlijden, is iedereen, zowel de nabestaanden als de uitvaartverzorger, op de hoogte van uw persoonlijke wensen. U bent er zo zeker van dat uw uitvaart exact verloopt zoals u dat graag had gezien. Het is wellicht wel verstandig om uw wensen van te voren door te spreken met uw familie of dierbaren.

Wat doet een uitvaartverzorger precies ?
Deze regelt en verzorgt de complete uitvaart voor de nabestaanden en wordt desgewenst zoveel mogelijk uit handen genomen. Zij worden in feite geassisteerd bij de vele beslissingen die zij in relatief korte tijd moeten nemen. Zo kan een uitvaartverzorger bijvoorbeeld het volgende regelen:
Rouwdrukwerk- en advertenties
Bloemdecoraties
Bijzondere grafkisten
Muziek, sprekers, etc.
Voertuigen
Urnen
Professionele hulp bij rouwverwerking

Kan er ook iets in de kist mee worden genomen worden?
In principe kan dit wel. Zolang hetgeen er in de kist gaat verteerbaar is. Sinds juli 2002 is er een convenant opgesteld wat precies meegenomen mag worden. Voorbeeld: tekeningen mogen mee, mobiele telefoons en andere electronica niet. Basisgedachte is dat de grond van een begraafplaats gewijde grond is en dat dat zo moet blijven. Voorkomen wordt dat een begraafplaats een afvalberg wordt. Uw uitvaartvereniging is op de hoogte van wat wel en niet mag.

Kan ik mijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap ?
Bij leven moet u al afspraken maken hierover met het academisch ziekenhuis waar u uw lichaam ter beschikking wilt stellen. U dient deze wens ook vast te leggen in uw testament. Let wel: indien u bovenstaande heeft geregeld geeft dit geen garantie dat bij overlijden het lichaam ook geaccepteerd wordt. Er kan namelijk geen behoefte zijn aan nieuwe lichamen.

Ik heb een andere vraag
Heeft u een heel andere vraag? Mail ons dan op:info@helptelkander-wa.nl