Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk, voor u en voor ons. Wij leggen daarom graag uit waarom en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Eerlijkheid en openheid zijn voor ons belangrijke waarden. Zo willen we graag met onze leden en relaties een duurzame vertrouwensband opbouwen. Dit betekent onder meer dat wij uw privacy en uw keuzes respecteren en beschermen. Persoonsgegevens vertellen tenslotte van alles over u. Uw informatie moet bij ons veilig zijn, en daar doen we alles aan. De bestuursleden zijn gebonden aan strenge privacy-regels en worden daarop voortdurend gecontroleerd. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van een optimale dienstverlening van onze vereniging.

De Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA Denekamp zal bij een bezoek aan onze website geen cookies of IP-adressen vastleggen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA Denekamp kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA Denekamp , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA Denekamp verstrekt. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw lidnummer

Waarom de Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA Denekamp gegevens nodig heeft 
De Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA Denekamp verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post). Schriftelijke toezending/uitnodiging jaarbrief.

Daarnaast kan De Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA Denekamp uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang  de Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA Denekamp gegevens bewaart
De Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA Denekamp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien het lidmaatschap wordt beëindigd, bij overlijden, en als er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Waar worden gegevens opgeslagen
Onze gegevens worden op één pc opgeslagen, deze is gestationeerd bij de ledenadministratie.

Delen met anderen
De Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA Denekamp verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van De Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA Denekamp worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. Gegevens bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA Denekamp worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden en/of wijzigen van uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  info@helptelkander-wa.nl . De Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA Denekamp zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
De Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA Denekamp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA Denekamp maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA Denekamp verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA Denekamp  op via naar  info@helptelkander-wa.nl.

Helptelkander-wa.nl is een website van De Onderlinge Begrafenisvereniging Helpt Elkander-WA Denekamp is als volgt te bereiken:

Postadres:                                                                        Postbus 45 7590 AA Denekamp
Vestigingsadres:                                                              de Roerdomp 26
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:        06045109
E-mailadres:                                                                     info@helptelkander-wa.nl