Jaarverslag 2008

Ledenvergadering 2008 onderlinge begrafenisvereniging
“Helpt Elkander WA”.

Op dinsdag 6 mei jl. heeft de vereniging haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden bij de Schout te Denekamp.
De voorzitter, de heer P. den Ouden opende de vergadering en heette iedereen van harte welkom.
Het jaarverslag van vorig jaar, dat door de voorzitter werd voorgelezen, kreeg de goedkeuring van de aanwezigen.
Het financiële verslag, dat door de penningmeester, de heer G. Nordholt, van toelichting werd voorzien, werd akkoord bevonden.
Tevens werd de penningmeester door de kascontrolecommissie, bestaande uit de heer, G.Rademaker en mevrouw G.Steffens-den Ouden en mevrouw J. Dierks-Eppink, aan de penningmeester decharge verleent.
Bij de bestuursverkiezing waren de heren A. Kluitenberg, A. van Garderen en G. Nordholt aftredend . De heer A. Kluitenberg heeft laten weten zich niet meer herkiesbaar te stellen. De heer A. van Garderen en G. Nordholt stelden zich wel verkiesbaar en werden beide als bestuurslid unaniem herkozen. De heer J. Grunder heeft halverwege zijn eerste jaar laten weten per direct te willen stoppen als bestuurslid, waarvan melding werd gemaakt door de voorzitter.
De voorzitter sloot vervolgens het officiële deel van de vergadering.

Na de pauze gaf mevrouw Nolet Bult van gelijknamige uitvaartbegeleiding een lezing over hoe een rouwproces verloopt. Daarbij belichte ze de verschillende fasen en gaf tevens tips over hoe hier mee om te gaan. De aanwezigen waren allen zeer onder de indruk en enthousiast over de presentatie. Na deze uiteenzetting werd de spreekster op gepaste wijze door de voorzitter bedankt en dankte de aanwezigen voor hun presentie en inbreng.

Dit bericht is geplaatst in jaarverslagen. Bookmark de permalink.